Impressum

Zodpovednosť za obsah tejto stránky

Názov spoločnosti:

Penzión Žitava, s.r.o.

Sídlo:

Hlavná 5, Dvory nad Žitavou 941 31

IČO: 50 890 271

kontakty:

mob.: + 421 (0) 905 911 951

fax.: +421 (0) 35 6 450 535

recepcia@penzionzitava.sk

konateľ:

Ing. Dana Becíková

Fotografie a obrázky

Na stránke sú použité fotografie a grafiky z platenej verzie www.canva.comwww.elegantthemes.com bez obmedzenia autorskej licencie alebo s udeleným autorským právom a fotografie z vlastných zdrojov.

Ručenie za linky

V rámci našej stránky sa vyskytujú linky na webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto za tieto cudzie obsahy nemôžeme ani ručiť. Za obsahy týchto prelinkovaných stránok nesie vždy zodpovednosť príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prelinkované stránky sme v čase vytvorenia linku preverili z pohľadu možného porušenia zákona. V čase vytvorenia linku nám neboli známe nijaké protiprávne obsahy prelinkovaných stránok. Bez konkrétneho poukázania na porušovanie zákonov však nie je možná neustála kontrola prelinkovaných stránok. V prípade zistenia porušenia zákona takéto linky okamžite odstránime.

Ochrana osobných údajov

Informácie k ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke: https://www.penzionzitava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/

Visits: 5